Llibre Dinámicas y estrategias de re-creación. Más allá de la actividad físico-deportiva


FORMATS DISPONIBLES
$ 84,857.00
$ 57,152.23

Más allá de la actividad físico-deportiva

Resum del llibre
Idees pràctiques l'objectiu de les quals és aconseguir la dinamització del procés educatiu, una necessitat dels professionals de l'educació física, de la pràctica física i esportiva, recreativa, expressiva i del lleure i del temps lliure, per poder afrontar el dia a dia de la seva feina.