Llibre Jóvenes educadores Tribus educadoras entre los lugares y las redes
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa
EAN: 978-84-7827-501-4
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
$ 89,681.00
$ 60,407.74

Tribus educadoras entre los lugares y las redes

Resum del llibre
Aquest text aporta una construcció conceptual nova molt útil pel que fa a aplicacions, anàlisis i línies d'investigació: el concepte de tribu educadora. Els joves i els seus processos de construcció en la vida comunitària.