Llibre La inteligencia corporal en la escuela Análisis y propuestas
COL·LECIONS: Biblioteca de Tándem
EAN: 84-7827-467-7
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
$ 66,066.00
$ 44,528.10

Análisis y propuestas

Resum del llibre
"Reflexions i aplicacions didàctiques relacionades amb els models corporals en la societat, la seva publicitat i estereotips; la corporalitat en les arts escèniques, la seva incidència en la intel·ligència corporal..."