Llibre Liderar escuelas interculturales e inclusivas Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración
COL·LECIONS: Acción Directiva
EAN: 84-7827-424-3
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
$ 70,889.00
$ 50,090.83

Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración

Resum del llibre
La construcció d'una escola intercultural i inclusiva requereix mesures de naturalesa organitzativa. Aquest llibre vincula la teoria amb la pràctica organitzativa, ofereix experiències reals i un model concret de dinamització d'un claustre.