Durán Rivas, Carmen

Durán Rivas, Carmen

Profesora de secundaria y profesora asociada del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UAB. Pertenece al Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL).

Llengua Catalana i Literatura.

Durán Rivas, Carmen

Sinopsis de Llengua Catalana i Literatura.
Investigació, innovació i bones pràctiques

Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

PUBLICACIONES DE Durán Rivas, Carmen