Guitart Aced, Rosa M.

Guitart Aced, Rosa M.

Es maestra y psicóloga, y está relacionada directamente con las revistas Guix. Elements d'Acció Educativa y Aula de Innovación Educativa desde sus inicios. Uno de sus campos de acción ha sido la formación permanente de profesorado, padres y madres, y educadores de tiempo de ocio en el ámbito psicopedagógico de las actitudes. Actualmente es profesora de la Universidad de Vic y de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ser nena, ser nen

Guitart Aced, Rosa M.

Sinopsis de Ser nena, ser nen
Com se n’aprèn, com s’educa?

La societat determina què s’espera d’una criatura i força que es compleixi: com ha de ser, què ha de fer, com s’ha de comportar, quins interessos ha de tenir, quins sentiments ha de manifestar, qui ha d’estimar, com s’ha de veure a si mateixa i com ha de veure les altres persones, quines relacions ha d’establir, quins projectes de vida ha de tenir... Però, com a persones que eduquem, apostem per una educació que respecti cada criatura i les seves diferències; una educació que ha de proporcionar a cada una la possibilitat de construir la seva identitat sexoafectiva, sexual i de gènere sense supeditar-se cegament als condicionants de la seva societat.

PUBLICACIONES DE Guitart Aced, Rosa M.