Artículo A l'escola, és possible una educació lenta?
RESUMEN ARTíCULO

Com dèiem a la presentació d'aquest monogràfic, els dubtes, els debats i les reflexions que s'han produït a l'entorn de la proposta sobre «educació lenta» no s'han centrat en els plantejaments generals, sinó en les possibilitats que, en els àmbits concrets de l'escola o personals, puguem realment dur a la pràctica alguns dels principis que proposem.FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.633,75
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
PARLEM DE...: Educació lenta.
REFLEXIÓ
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
FLAIX
MISCEL·LÀNIA
HUMOR