Artículo Acció institucional per a una millor escolarització que afavoreixi la cohesió social .
RESUMEN ARTíCULO

L’escolarització d’alumnes en centres públics o en centres privats amb concert de finançament públic està regulada per tal que s’hi accedeixi amb igualtat de drets, compensant les situacions que puguin originar desigualtat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.980,90