Artículo Acollida familiar i escola.
RESUMEN ARTíCULO

És evident que, a la nostra societat, la realitat familiar ha experimentat canvis importants en les darreres dècades, la qual cosa ha quedat reflectida en la composició actual de l'alumnat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.633,75
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR