Artículo Aprendre a llegir i escriure i els projectes de treball globalitzats.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article descric les situacions d'ús de la lectura i l'escriptura i les experiències del seu ensenyament i aprenentatge que han generat aquestes situacions a cada una de les seqüències que s'estableixen en el treball de projectes globalitzats. L'objectiu és exemplificar com els nens i les nenes de primer curs de primària aprenen a llegir i a escriure fent servir la lectura i l'escriptura en contextos reals, en aquest cas a través dels projectes de treball globalitzats.FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.987,26