Artículo Cap a una nova cultura educativa en les escoles.
RESUMEN ARTíCULO

Estem convençuts que els processos de canvi són molt lents. Una de les causes d'això és el caràcter cultural que tenen, en el sentit que, els canvis, afecten el comportament, els hàbits, les actituds, les maneres d'actuar, de dialogar i de pensar de tots els sectors de la comunitat educativa (l'alumnat, el professorat i les famílies).FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.980,90
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Elements per a una nova cultura educativa, cap a les X Jornades 0-12
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL