Libro Cinc ciutadanies per a una nova educació
COLECCIONES: Biblioteca de Guix
EAN: 84-7827-282-8
AUTORES
Imbernon Muñoz, Francesc / Majó Cruzate, Joan / Mayer, Michela / Mayor Zaragoza, Federico / Menchú Tum, Rigoberta / Tedesco, Juan Carlos
ETAPAS
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATOS DISPONIBLES
$ 48.595,18
$ 46.165,42
Resumen del libro
Aquest llibre vol aportar una mirada esperançadora cap al futur, amb la intenció de continuar reivindicant que l’educació és la base fonamental del progrés de tots els pobles, l’instrument que ens permet ser més lliures, més humans i també més solidaris en les nostres relacions individuals i socials. Però per això l’educació no s’ha de limitar a preparar persones cultes, que també ho ha de fer, sinó que sobretot ha d’educar per a la ciutadania. Com apunta Jacques Delors, aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a conviure o viure junts són els quatre pilars de l’educació d’aquest nou mil·leni. I justament les ciutadanies que es proposen en aquest llibre pretenen desenvolupar aquest aprendre a viure junts per a la construcció d’una veritable democràcia.a.