Artículo Com conceben la lectura els infants que aprenen a llegir?
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article es proposa presentar els resultats obtinguts en una investigación qualitativa referida a les nocions que nenes i nens xilens de parvulari i de tercer de primària tenen sobre la lectura. És part d'una investigació més àmplia al voltant del desenvolupament del coneixement reflexiu que té com a objecte el procés de lectura al llarg del període d'instrucció sistemàtica. Les opinions van ser recollides per mitjà d'entrevistes semidirigides. Un cop transcrites, van ser analitzades per agrupar els comentaris i les respostes en quatre categories d'opinions pel que fa a: a) ells mateixos com a lectors, b) allò que es pot llegir, c) què és llegir i d) què fan quan llegeixen. Finalment, es comparen les observacions de les criatures de les dues edats i se'n resumeixen els canvis més remarcables.

AUTORES
Peronard, Marianne / Crespo Allende, Nina


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83