ABIERTO
Artículo Com som? Un material audiovisual per treballar les ciències socials
RESUMEN ARTíCULO

Es presenten uns nous materials didàctics, accessibles gratuïtament en línia, basats en 10 audiovisuals amb guies didàctiques dinàmiques i flexibles, per treballar les característiques de la societat catalana actual. Els continguts provenen de recerques elaborades amb dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill. A través dels materials, es mostra com aplicar el mètode científic a l’anàlisi de la realitat quotidiana i es reflexiona sobre el vincle entre l’anàlisi social i l’acció política.

 FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.354,40
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
EN LÍNI@: Sobre les anàlisis sintàctiques
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
REFLEXIÓ
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
TAULER DEL PRÀCTICUM
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista