Libro Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula
COLECCIONES: Mie - castella
EAN: 84-7827-232-1
AUTORES
Dilme i Claveguera, Dolors / Forrellad Bracons, Missun / Gratacos i Masanella, Rosa / Noguerol i Rodrigo, Artur / Oliver i Busquets, Montserrat / Oró Badia, Ignasi / Pérez Ballonga, Josep M. / Rios i Calvet, Jaume / Zabala Vidiella, Antoni / Alsina Masmitjà, Pep / Bantulà Janot, Jaume / Carranza Gil-Dolz, Marta
ETAPAS
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATOS DISPONIBLES
$ 99.278,58
$ 94.314,65