Libro Competències per transformar el món Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l'escola


FORMATOS DISPONIBLES
$ 122.591,04
$ 116.461,49
$ 66.245,70
$ 62.933,42
Resumen del libro

Aquest llibre proposa un model curricular per a primària i secundària que es desplega al voltant de sis eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat.

S’ofereixen orientacions sobre les finalitats educatives, els sabers, les estratègies didàctiques i els instruments d’avaluació que promouen les competències per transformar el món com a part del desenvolupament bàsic de l’alumnat.