Artículo Complexitat en la gestió dels centres de formació professional
RESUMEN ARTíCULO

Les direccions dels centres d’FP, per la seva especial complicació i cada vegada major complexitat, han d’estar formades en lideratge i gestió d’equips de treball, gestió de conflictes, seguretat laboral, lideratge digital, gestió del temps, gestió i models de qualitat, relacions externes amb empreses i altres agents col·laboradors, realització de projectes d’innovació… També, han d’estar al dia dels avenços tecnològics i de com aquests es poden incorporar als processos formatius dels centres. En general, els entorns volàtils (VICA) en els quals vivim exigeixen que estiguin acostumades al canvi i siguin àgils en la seva gestió.

 FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30