Artículo Comunicació i veu.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta els elements bàsics de la comunicació oral, entesa no tant com a transmissió d'informació, sinó com a contacte afectiu, a partir de la seva forma material (el so i la veu) i parant atenció, particularment, en la locució com a format especial de comunicació, on la veu ha de donar cos a un missatge abstracte: interpretant-lo per tal que l'oient pugui comprendre'l, però també per tal d'establir contacte amb ell (comunicació afectiva).

AUTORES
Cantero Serena, Francisco José


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.689,91