Artículo Construir l'aula i l'escola des de la condició humana.
RESUMEN ARTíCULO

L'aula i l'escola són espais que es construeixen i que adquireixen vida en la mesura que els habitem persones amb les nostres històries enteses des d'una perspectiva horitzontal, com a experiència vital actual, i horitzontal, com a espècie humana. L'article ens mostra i ens argumenta com podem aprendre i conviure a partir de situacions quotidianes en diàleg amb l'altra persona, amb les altres persones, amb la qual cosa fem de l'aula una comunitat que indaga.FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Projectes interdisciplinaris
ESPECIAL LUIS DEL CARMEN
TEMA DEL CURS: Construir l'aula i l'escola des de la condició humana
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL