Artículo De la frase al discurs: ruptura i continuitat.
RESUMEN ARTíCULO

Mitjançant una panoràmica ràpida de la història recent de l'anàlisi del discurs, l'article destaca la ruptura que tradicionalment s'ha produït entre l'estudi del discurs i l'estudi de la frase, de manera que l'anàlisi del funcionament de les mateixes marques lingüístiques ha estat abordat en termes diferents i amb etiquetes diferents, segons s'hagi realitzat des d'una perspectiva sintàctica o textual. Els autors neguen que es pugui establir una partició indiscutible entre la frase, l'enunciat i el discurs, i proposen, enfront de la sintaxi tradicional formal i geomètrica, una nova manera de veure la sintaxi que no la separi de la semàntica i de la pragmàtica.

AUTORES
DELAGRAVE EDITION / Combettes, Bernard / Charolles, Michel


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.056,26