Artículo De la tolerància a la comprensió: cap a una societat inclusora.
RESUMEN ARTíCULO

Una de les preguntes que avui es fan les societats occidentals, a l'hora d'assumir la imparable diversitat cultural des de la justícia i l'equitat en les relacions socials, és quin ha de ser el principi ètic que ha de regular aquest marc d'interacció entre subjectes d'orígens culturals i/o ètnics diferents entre si. L'objectiu d'aquest article és provar de convèncer la lectora o el lector que aquest principi, contràriament als cànons més elementals de correcció política, no pot ser la tolerància. Es tracta d'una invitació poc comuna, a la qual no hi estem acostumats, però que troba el seu sentit quan, d'una manera intuïtiva, ens adonem que el valor ètic i la pràctica social que hauria d'imposar-se és la comprensió.



FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.354,40
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Tolerància?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL