Artículo Del dibuix a la narració. Un eix per treballar.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article presenta una activitat creada per treballar de manera interdisciplinària i també de manera globalitzada, a la vegada que pretén integrar el màxim d'alumnes amb diversitat de possibilitats. Aquesta activitat està centrada en unes primeres actuacions, que tenen la intenció de motivar i desenvolupar aspectes i objectius vinculats a l'expressió i a la comprensió del llenguatge visual, per poder tenir una incidència immediata en el llenguatge oral, i en una de posterior, acabada la seqüència de l'activitat, en què es tracta el llenguatge escrit.

AUTORES
Oliver Agüera, Dolors / Rodríguez Ricco, Dora / Calderero Baz, Francisco / Lorente Caparrós, Antònia / Oliver Agüera, Gisela
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Estem més estressats?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL