Artículo Diàleg, cinema i interpretació literària a l'ESO
RESUMEN ARTíCULO

En aquest text, hi presentem una experiència d'educació literària basada en el diàleg a l'aula i el cinema. Parteix de tres idees bàsiques: que la interpretació literària requereix promoure el diàleg a l'aula; que el contrast entre l'obra llegida i una pellícula pot afavorir aquest diàleg, i que el professor necessita un model d'intervenció per gestionar el procés desencadenat i assolir els objectius perseguits.FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49