Artículo Dificultats de càlcul i resolució de problemes a educació primària. Proposta d'unes pautes d'observació.
RESUMEN ARTíCULO

responen a objectius que cal assolir en finalitzar l'etapa d'educació primària.

AUTORES
Bofarull Vidal, M. Teresa / Fuertes Camacho, M. Teresa
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 6,224.94
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL