Artículo Educació en els territoris rurals: més enllà de l'escola de poble.
RESUMEN ARTíCULO

L'educació al món rural ha tingut i té a l'escola un actiu important però no únic. Hi ha altres persones i institucions que directament o indirecta col·laboren en la creació del poble com a lloc permanent d'aprenentatge, constituint territoris rurals intel·ligents. L'article aprofundeix en aquest concepte i contextualitza la resta de col·laboracions del monogràfic.FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Educació al mon rural
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL