Artículo El còmic com a recurs educatiu Una proposta didàctica en la formació del futur professorat
RESUMEN ARTíCULO

Proposem una experiència didàctica basada en la creació d’un còmic per tal de re-flexionar sobre l’enfocament comunicatiu, el treball de les competències clau, les metodologies actives i el tractament transversal amb el suport de les TIC. Plantegem una avaluació contínua de l’activitat mitjançant una rúbrica d’avaluació.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.056,26
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions