Artículo El joc de tauler d'arreu del món.
RESUMEN ARTíCULO

En el present article tractarem la interculturalitat mitjançant un recurs poc utilitzat dintre del context escolar, com és el joc de tauler d'arreu del món. Des de la construcció dels propis taulers fins a la pràctica del joc, podem emprar aquest com a eina per desenvolupar els aspectes cognitius, afectius i socials d'una forma lúdica. En aquest article exemplificarem dos dels jocs amb més tradició i difusió, juntament amb els escacs, com són l'aualé africà i el go xinès.FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Les arts com a vehicle expressiu de la interculturalitat
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL