Artículo El llenguatge dels polítics i els mitjans de comunicació: instrument per a la reformulació crítica.
RESUMEN ARTíCULO

L'article vol donar arguments que posin de manifest la importància del discurs polític en el funcionament de la democràcia, i la responsabilitat que hi tenen els mitjans de comunicació com a intermediaris entre el poder i els ciutadans. Alhora, pretén oferir algunes eines als professors i als alumnes per descabdellar els recursos que s'hi empren i saber-ne interpretar els missatges amb sentit crític.

AUTORES
Bassols Puig, Margarida


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.987,26