Artículo El llenguatge i la informática.
RESUMEN ARTíCULO

Com en molts altres camps, la informàtica afecta actualment les activitats humanes relacionades amb la llengua. L'article comença relacionant els canvis actuals amb els que han ocorregut en etapes anteriors de la història humana. Després, el cos central de l'article presenta breument diverses de les possibilitats tecnològiques actuals, que son les que provoquen una modificació dels hàbits lingüístics en la nostra societat. Finalment, en l’últim apartat es consignen algunes de les repercussions que aquestes noves possibilitats poden tenir en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua.

AUTORES
Badia, Toni


FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83