Capítulo El nou currículum: mancances i oportunitats
RESUMEN CAPíTULO

Un currículum competencial, l’educació lingüística i literària a les aules així com la urgència de repensar l’avaluació són alguns dels temes que es tracten en aquest capítol, tot analitzant com es pot passar de les prescripcions curriculars a les programacions als centres educatius i a les aules. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
$ 30.336,58
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum pretén contribuir a la fonamentació de la didàctica de la Llengua i la Literatura com un saber sobre les pràctiques d’ensenyament d’aquesta àrea de coneixement, tot oferint marcs teòrics i camins de recerca que ajudin a considerar l’aula com un espai de reflexió. S’hi tracta la problemàtica específica de la llengua oral, de l’ensenyament de la llengua escrita de la lectura, especialment de textos acadèmics complexos, de la lectura literària, de l’ensenyament de la gramàtica, de la programació, és a dir, del pas de les prescripcions curriculars a les propostes d’aula i, finalment, de la complexitat dels processos d’avaluació dels aprenentatges lingüístics.

Libro disponible por capitulos
INDICE