Artículo El paper de la dramatització en el currículum.
RESUMEN ARTíCULO

Presentem els components de la Dramatització-Teatre com a camp de coneixement des d'una perspectiva curricular, tot analitzant-ne objectius, continguts, activitats i l'avaluació. Partim de la justificació del valor intrínsec del Teatre pel que aquest aporta a la formació de l'individu. Analitzem les tres orientacions fonamentals de la dramatització en el currículum: desenvolupament de les capacitats d'expressió-comunicació, l'alfabetització artística i el coneixement del llenguatge teatral. A més, plantegem que la seua essència és l'estudi de les relacions personals i en proposem una selecció de continguts. Per últim, analitzem la metodologia (moments del taller, fórmules d'incitació a les tasques i la manera d'organitzar les interaccions) i les tipologies de les tècniques dramàtiques.

AUTORES
Motos Teruel, Tomás / Navarro Amorós, Antoni


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.689,91
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Dramatització i Teatre
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES