Artículo El paper de les cultures en l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües. Confrontacions, articulacions i encontres. Qüestions relatives a la formac
RESUMEN ARTíCULO

L'article s'interessa pel paper que la cultura, a diferents nivells (nacional, escolar, lingüístic i metodològic) té en els processos d'aprenentatge de llengües a les aules on conviuen infants de diferents orígens i llengües i que estan aprenent francès. L'article, a través de l'anàlisi de situacions de confrontació entre representacions diferents en la interacció a l'aula conclou que en aquestes situacions és tot l'entorn social que incideix en l'adquisició d'una competencia que no es pot considerar només lingüística sinó sobretot social. Les implicacions que en treu de cara a la formació dels ensenyants fan referència a l'atenció que cal posar a la circulació de la paraula a la classe, a la diversitat de cultures que s'hi expressen i a la necessitat d'una aproximació reflexiva sobre l'aprenentatge dels infants i també sobre les formes d'intervenció dels mestres.

AUTORES
Vasseur, Marie-Thérèse


FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49