Artículo El Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès.
RESUMEN ARTíCULO

El Pla Educatiu d'Entorn de Barberà del Vallès (PEE) neix a partir d'un coixí d'iniciatives sòlides i d'un procediment de treball coordinat i en xarxa iniciat a partir del Pla Específic del CEIP Pablo Picasso. Aquest procés va obrir possibilitats de forma natural, en posar-se en contacte institucions, serveis i diferents agents socials i educatius que intervenien en un mateix territori en un marc de complicitat, confiança i coresponsabilitat.

AUTORES
Martínez Lobera, Loren / Bernabé Pérez, Cristina / Blanch Huguet, Roser
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: L'escola rural, nous reptes.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL