Artículo El procés d'alfabetització inicial
RESUMEN ARTíCULO

Els canvis socials i tecnològics de les últimes dècades, les informacions sobre els processos cognitius que gestionen les activitats de lectura i escriptura i el pardigma socioconstructivista que és a la base del currículum escolar actual són factors que influencien la manera d'entendre l'alfabetització. La tasca de l'escola en aquest procés ha de considerar tant aquests canvis com les aportacions de la investigació, per tal que la seva funció social respongui als reptes actuals.FORMATOS DISPONIBLES
$ 9.090,16
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La lectura i l´escritura al cicle inicial. Propòsits i reptes
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions