Artículo El projecte lingüístic a l'ensenyament obligatori.
RESUMEN ARTíCULO

El marc de plurilingüisme de l'actual sistema educatiu a Catalunya demana una correcta planificació de les llengües que faciliti el seu aprenentatge funcional a través del Projecte lingüístic de centre. En aquest article centrarem la reflexió en els aspectes del Projecte lingüístic que fan referència als criteris d'introducció i tractament de les llengües en funció del context sociolingüístic, els criteris d'interrelació i complementarietat en el tractament del català i del castellà, com també en la relació de l'àrea de llengua amb la resta d'àrees del currículum.

AUTORES
Torralba Llopis, M. Dolors / Garcia Plata, Ignasi


FORMATOS DISPONIBLES
$ 22.257,33