Artículo El projecte VEGI: cap a la racionalització del vocabulari escolar
RESUMEN ARTíCULO

L'article introdueix primerament una proposta de constitució d'un corpus de llibres de text que permeti generar bases de dades lexicogràfiques del vocabulari escolar; segonament, presenta el treball d'anàlisi del lèxic i de racionalització del seu aprenentatge que es podria fer amb les bases lexicogràfiques obtingudes i la projecció d'aquesta racionalització en suport de les matèries altres que la llengua; finalment, esbossa les eines informàtiques que se n'haurien de derivar.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.899,40