Artículo El text explicatiu: escriure per transformar el coneixement.
RESUMEN ARTíCULO

En un procés d'escriptura en grup es comparteixen, es modifiquen i es reelaboren coneixements de diferents nivells -temàtics, textuals, discursius i lingüístics- i es fa evident l'activitat cognitiva i metacognitiva de les persones que hi participen. L'anàlisi de les interaccions al llarg del procés i l’observació dels esborranys successius en el context d'elaboració d'un treball per projectes ofereixen vies de reflexió sobre l'ensenyament de la composició escrita i el seu valor corn a instrument de transformació de coneixements a totes les àrees curriculars.

AUTORES
Milian Gubern, Marta


FORMATOS DISPONIBLES
$ 7,328.85