Artículo El treball ortogràfic: un procès d'aprenentatge.
RESUMEN ARTíCULO

L'article considera l'ortografia com una de les parts que s'han de tenir en compte en els processos d'ensenyament/aprenentatge de la llengua escrita. Entén l'errada com a base per a l'orientació de l'aprenentatge dels alumnes i no pas com a correcció s is temàtica, tal com s'havia pensat tradicionalment. Esbossa una seqüència didàctica que afavoreix que els alumnes prenguin consciència i automatitzin l'escriptura ortogràfica, per poder generalitzar-la sense dificultat en les seves produccions es crites. Proposa que l'aprenentatge ortogràfic formi part d'una construcció de grup i no sigui només un treball individual.

AUTORES
Coma Gómez, Lluïsa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8,314.44