Artículo Els directius escolars com a promotors d’organitzacions saludables
RESUMEN ARTíCULO

Els directors i les directores escolars constitueixen un col·lectiu professional que té, entre altres encàrrecs fonamentals, el de vetllar per tal que l’organització i el funcionament dels centres ajudin a complir els requisits de salut i benestar. Les accions que realitzen amb aquestes finalitats han guanyat preeminència en els últims anys i han esdevingut tema d’interès prioritari per a l’Administració educativa.FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.139,64