Artículo Els pronoms fòrics: problemes en els usos textuals dels escrits dels aprenents.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article analitzem els problemes en l'ús dels pronoms fòrics (personals, adverbials i relatius) en textos d'alumnes de quart d'ESO a través d'una comparació entre textos d'aprenents i d'escriptors experts. L'estudi permet constatar que el treball didàctic dels pronoms ha de tenir en compte les condicions d'ús discursiu i la relació que té la referència gramatical amb altres mecanismes cohesius i amb l'estil segmentat o cohesionat del text.

AUTORES
Cuenca Ordinyana, M. Josep / Ribera Condomina, Josep


FORMATOS DISPONIBLES
$ 9.090,16