Artículo Ensenyar a pensar. Llenguatge, millora de la intel·ligència i atenció a la diversitat.
RESUMEN ARTíCULO

L'article defensa la importància d'una intervenció específica i programada per a desenvolupar les habilitats lingüístiques bàsiques, que incideixen en l'aprenentatge de totes les àrees del currículum i que són un dels factors fonamentals en la delimitació de la diversitat de l'alumnat. L'aplicació de programes de millora de la intel·ligència amb apartats dedicats al desenvolupament de la comprensió i del raonament verbal es presenta com una de les mesures possibles. A més, s 'hi proposa el desenvolupament de programes integrats en el currículum ordinari de cada àrea ûlingüístiques i no lingüístiquesû, amb la intervenció del professorat dels departaments didàctics.

AUTORES
Ferrer Ripollés, Pilar


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.689,91
Productos relacionados