ABIERTO   LEER
Artículo Entrevista a Jordi Plana Arrasa, gerent del Serveis d´Educació de la Diputació de Barcelona
RESUMEN ARTíCULO

Els ajuntaments han tingut, des dels inicis de la democràcia, un paper destacat de lideratge de les polítiques educatives de les ciutats. Malgrat que competencialment tenen un àmbit d’intervenció força reduït, en la pràctica han impulsat projectes de canvi conjuntament amb altres institucions, agents, centres, entitats i moviments educatius. Parlem amb Jordi Plana Arrasa, gerent dels Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, una institució que ha apostat decididament per les polítiques educatives locals. Li demanem de situar l’entrevista en aquest nou marc de treball i que, des d’aquesta mirada, doni la seva opinió sobre alguns dels paràmetres que sembla que caracteritzaran l’organització i la gestió dels projectes d’intervenció educativa, liderats pels ajuntaments, els propers anys.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto