ABIERTO
Artículo Escola infantil Piruetas: infants sords i oients que comparteixen la vida.
RESUMEN ARTíCULO

Piruetas és una escola pública de la comunitat de Madrid que desenvolupa un projecte bilingüe dels zero als tres anys, en el qual els infants sords i oients comparteixen la mateixa realitat educativa, partint d'un currículum global i integrador on convergeixen dos codis comunicatius ù la llengua oral i la llengua de signesù en uns espais i amb uns materials molt estudiats des del punt de vista sensorial i del desenvolupament dels processos d'investigació i descobriment, amb la unificació de dues cultures ùsorda i oientù en una sola comunitat educativa.

AUTORES
/ Ponce Lucena, Mª Isabel
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 12.980,90
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Els informes a les famílies
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
HUMOR