Artículo «Estimada besàvia». Una carta gairebé impossible
RESUMEN ARTíCULO

Aquest projecte és un treball d’expressió oral i escrita portat a terme amb alumnes de tercer d’ESO de llengua catalana, que va girar a l’entorn de dos eixos, la motivació i les eines digitals. Els textos principals del treball van ser una carta, que els alumnes van escriure a la seva besàvia, i una biografia. La carta va ser locutada i enregistrada; i la biografia va ser il·lustrada amb fotografies. S’exposa la motivació, el procés de planificació, creació i revisió del text;  l’autoavaluació i la coavaluació; el procés de millora del text; les eines gramaticals que es van necessitar; i els recursos tecnològics emprats en la planificació, creació, revisió i publicació dels textos que van crear els alumnes.

 FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.923,91