ABIERTO   LEER
Capítulo Estructura del manual
RESUMEN CAPíTULO

En aquest capítol es presenta l'estructura del present manual, dividit en tres seccions. La primera inclou orientacions generals per a l'elaboració de textos, la segona, exemples de textos habituals en qualsevol organització empresarial i la tercera, una recopilació de material de consulta recurrent.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Interactiva (català)

Resumen del libro
Descarrega't els 71 models de consulta

Una empresa produeix un gran nombre de textos escrits, no només motivats per les seves relacions amb proveïdors i clients, sinó també pel fet que es tracta d'una organització. Les empreses són conscients de la importància que té la qualitat dels textos escrits que produeixen. D'una banda, la comunicació externa configura la imatge de qualitat de l'empresa, de la qual depèn en bona part l'increment de clients. De l'altra, els textos de comunicació interna asseguren l'eficàcia de les tasques d'empleats i departaments.

Libro disponible por capitulos
INDEX
I Part: Comunicació escrita a l'empresa
II Part: Models de textos
III Part: Material de consulta