Artículo Fer lectors en un context advers
RESUMEN ARTíCULO

Formar lectors competents, crítics i apassionats és actualment una tasca que sembla que es deixa en mans dels llibres de text, amb les lectures de cada unitat i d'algunes de collectives complementàries que es fan en veu alta o individualment. D'aquesta manera, els espais en què els alumnes escolten lectures, en parlen i les discuteixen collectivament per construir significats compartits són gairebé inexistents. Aquest article mostra com el fet que els llibres i la lectura tinguin un paper important en les activitats diàries pot representar un salt qualitatiu en la formació de lectors. Descriu com els divuit alumnes de tercer de l'escola Francesc Aldea que ja havien desistit «d'això de llegir» es converteixen, durant el curs 2009-2010, en lectors experts i entusiastes que estimen els llibres, malgrat la realitat sociocultural adversa en què viuen.FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49