Artículo Formació estàtica en un entorn dinámic.
RESUMEN ARTíCULO

Una de les claus per afrontar l'estrès docent és la formació. El presen tarticle posa èmfasi en la necessitat de readaptar els plans de formació inicial i permanent al nou tipus de rol que es demana als mestres i a les mestres. L'especialització professional ha d'anar acompanyada d'una preparació personal que ajudi l'ensenyant a posicionar-se, de manera serena i eficaç, davant la realitat quotidiana dels centres, cada vegada més canviant. L'escrit es vertebra a l'entorn de tres possibles eixos per fomentar la preparació personal del professorat: habilitats comunicatives, aprenentatge emocional i mètodes d'interiorització.

AUTORES
Cases Hernández, Imma
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.168,30
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Estem més estressats?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL