Artículo GUIXdos, núm. 113: L'escola com a motor de l'ètica i els valors (2).
RESUMEN ARTíCULO

Aquesta proposta vol ser un inici de les diferents oportunitats que es presenten a l'aula pel que respecta a aquests temes, té la intenció d'oferir alguns recursos que poden ser el marc per a futures intervencions en qualsevol dels temes abans esmentats, per poder copsar que són molt interessants per a l'alumnat. El fet de tractar-los mostra la necessitat de poder resoldre preocupacions que compartim i alhora crea actituds de motivació i responsabilitat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 6.728,69
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: La ciència a l'escola.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL
Productos relacionados