Artículo I com es redacta un comentari de textos? Una breu reflexió.
RESUMEN ARTíCULO

El comentari de textos és una activitat que s'utilitza moltes vegades dins de l'aula de secundària (obligatòria i postobligatòria) i també a la universitat. Els objectius que s'hi pretenen assolir són diversos i, en molts casos, s'han transformat en una finalitat: cal saber comentar textos. L'autor mira d'esbrinar les causes i es fixa, especialment, en l'última part del procés: la de redacció, que posa com a exemple de les dificultats que l'alumnat percep en aquesta pràctica tan institucionalitzada dins de l'aula de llengua i literatura.

AUTORES
López Río, Joaquim


FORMATOS DISPONIBLES
$ 8.829,55