Artículo Investigar la lectura de la imatge fixa publicitària en relació amb al cos i l'activitat física.
RESUMEN ARTíCULO

Basant-nos en l'experiència de la tesi doctoral que porta per títol Las imágenes fijas del cuerpo relacionadas con la actividad física y el deporte. Análisis de su uso en la publicidad de revistas, proposem fer un resum d'aquesta investigació, amb la intenció de reflexionar sobre la importància de l'estudi de les imatges fixes del cos a l'aula d'educació física.

AUTORES
Castañer Balcells, Marta / López Villar, Cristina
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 6.728,69
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Formar, informar i entretenir: mitjans de comunicació i educació física.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL